Oude apparatuur terugnemen

Verwijdering van afgedankte elektrische apparatuur via premiumXLVerwijdering van afgedankte elektrische apparatuur via premiumXL

Wat is afgedankte elektrische apparatuur?

In tegenstelling tot de meeste producten horen oude apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval.

Oude apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt in verschillende recyclingprocessen.  Bovendien bevatten deze apparaten vaak vervuilende stoffen die gefilterd moeten worden en niet in het milieu terecht mogen komen.

Oude apparaten kunnen vrij gemakkelijk worden geïdentificeerd. Op een oud apparaat dat apart moet worden weggegooid, staat altijd een symbool met een doorgekruiste vuilnisbak (zie afbeelding).

Verantwoord omgaan met oude apparaten is niet alleen voorbehouden aan recyclingbedrijven. Wij als premiumXL en u als gebruiker hebben ook de plicht om goed om te gaan met oude apparaten. Zo voorkomen we samen dat oude apparaten het milieu vervuilen.

Verwijdering van oude apparaten SymboolVerwijdering van oude apparaten Symbool

Onze plicht

Als dealer is PremiumXL verplicht om oude elektrische apparaten terug te nemen.  Daarom nemen wij de gratis en professionele verwerking van uw oude apparaten over, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, zodat ze kunnen worden gerecycled.

Terugname van kleine en grote apparaten (Bij aankoop)

Als je een artikel bij ons wilt bestellen en een vergelijkbaar oud artikel wilt retourneren, neem dan contact op met onze klantenservice via [email protected]. Zij nemen dan contact met je op en zorgen ervoor dat je het afval gratis kunt afvoeren. Dit geldt voor zowel grote als kleine apparaten. Een oud apparaat wordt beschouwd als een groot apparaat als de langste buitenafmeting langer is dan 50 cm. Anders is het een klein apparaat.

Terugname van kleine apparaten (zonder aankoop)

Als je van een oud elektrisch apparaat af wilt, zijn er veel manieren om dat te doen. Vraag je gemeente, recyclingcentra of elektrowinkels om meer informatie.

Omgaan met batterijen en accu's

De situatie met batterijen en accu's is vergelijkbaar met die met oude elektrische apparaten.

Deze horen ook niet bij het normale huishoudelijke afval. Ze bevatten waardevolle grondstoffen zoals nikkel, zink en ijzer. Deze materialen kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt via speciale recyclingprocessen. Naast waardevolle grondstoffen bevatten batterijen en accu's ook schadelijke stoffen en zware metalen. Deze mogen in geen geval in het milieu terechtkomen en kunnen ook aanzienlijke risico's inhouden voor de menselijke gezondheid.

De afbeelding van de doorgestreepte vuilnisbak is ook te vinden op batterijen en oplaadbare batterijen. Daarnaast kunnen er afkortingen zoals Cd, Pb of Hg onder het symbool staan. Deze vertegenwoordigen het aandeel zware metalen in de batterij of accu:

Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 massaprocenten cadmium

Pb = Batterij bevat meer dan 0,004 massaprocenten lood

Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocenten kwik

Gooi uw batterijen en oplaadbare accu's niet bij het huisvuil, maar lever ze in op de daarvoor bestemde plaatsen. Dit zijn onder andere recyclingcentra en elektrowinkels.

loader
Bezig met laden...